Lambda și Gamma definite în sociologie

Lambda și Gamma definite în sociologie

Lambda și gama sunt două măsuri de asociere care sunt utilizate în mod obișnuit în statisticile științelor sociale și în cercetare. Lambda este o măsură de asociere folosită pentru variabile nominale, în timp ce gamma este utilizată pentru variabile ordinale.

Lambda

Lambda este definită ca o măsură asociativă asimetrică care este potrivită pentru utilizarea cu variabile nominale. Poate fi cuprins între 0,0 și 1,0. Lambda ne oferă o indicație a puterii relației dintre variabilele independente și dependente. Ca măsură a asocierii asimetrice, valoarea lambda poate varia în funcție de ce variabilă este considerată variabila dependentă și ce variabile sunt considerate variabila independentă.

Pentru a calcula lambda, aveți nevoie de două numere: E1 și E2. E1 este eroarea de predicție făcută atunci când variabila independentă este ignorată. Pentru a găsi E1, mai întâi trebuie să găsiți modul variabilei dependente și să scădeți frecvența acesteia de la N. E1 = N - Frecvența modală.

E2 este erorile făcute atunci când predicția se bazează pe variabila independentă. Pentru a găsi E2, mai întâi trebuie să găsiți frecvența modală pentru fiecare categorie a variabilelor independente, scăpați-o din totalul categoriei pentru a găsi numărul de erori, apoi adăugați toate erorile.

Formula pentru calcularea lambda este: Lambda = (E1 - E2) / E1.

Lambda poate varia ca valoare între 0,0 și 1,0. Zero indică faptul că nu se poate câștiga nimic folosind variabila independentă pentru a prezice variabila dependentă. Cu alte cuvinte, variabila independentă nu prevede, în niciun fel, variabila dependentă. O lambda de 1.0 indică faptul că variabila independentă este un predictor perfect al variabilei dependente. Adică, folosind variabila independentă ca predictor, putem prezice variabila dependentă fără nicio eroare.

Gamma

Gamma este definită ca o măsură de asociere simetrică potrivită pentru utilizarea cu variabilă ordinală sau cu variabile nominale dicotomice. Poate varia de la 0,0 la +/- 1,0 și ne oferă o indicație a puterii relației dintre două variabile. În timp ce lambda este o măsură de asociere asimetrică, gama este o măsură de asociere simetrică. Aceasta înseamnă că valoarea gamma va fi aceeași, indiferent de ce variabilă este considerată variabila dependentă și care variabilă este considerată variabila independentă.

Gamma este calculată folosind următoarea formulă:

Gamă = (Ns - Nd) / (Ns + Nd)

Direcția relației dintre variabilele ordinale poate fi pozitivă sau negativă. Cu o relație pozitivă, dacă o persoană s-a clasat mai sus decât alta pe o variabilă, el sau ea s-ar clasifica de asemenea deasupra celeilalte persoane pe a doua variabilă. Aceasta se numește aceeași clasare a comenzii, care este etichetat cu un N, prezentat în formula de mai sus. Cu o relație negativă, dacă o persoană este clasată deasupra alteia pe o variabilă, el sau ea s-ar clasifica sub cealaltă persoană pe a doua variabilă. Aceasta se numește an pereche de ordine inversă și este etichetat ca Nd, arătat în formula de mai sus.

Pentru a calcula gama, trebuie mai întâi să numeri numărul de perechi de aceeași ordine (Ns) și numărul de perechi de ordine inversă (Nd). Acestea pot fi obținute dintr-un tabel bivarian (cunoscut și sub denumirea de tabel de frecvență sau tabel de încrucișare). Odată numărate acestea, calculul gama este simplu.

O gamă de 0,0 indică faptul că nu există nicio relație între cele două variabile și că nu se obține nimic prin utilizarea variabilei independente pentru a prezice variabila dependentă. O gamă de 1.0 indică faptul că relația dintre variabile este pozitivă și variabila dependentă poate fi prezisă de variabila independentă fără nicio eroare. Când gama este -1,0, aceasta înseamnă că relația este negativă și că variabila independentă poate prezice perfect variabila dependentă fără nicio eroare.

Referințe

  • Frankfort-Nachmias, C. & Leon-Guerrero, A. (2006). Statistici sociale pentru o societate diversă. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.