Definiția cuantică în fizică și chimie

Definiția cuantică în fizică și chimie

În fizică și chimie, a cuantic este un pachet discret de energie sau materie. Termenul cuantic înseamnă și valoarea minimă a unei proprietăți fizice implicate într-o interacțiune. Plurala cuantică este Quanta.

Cheie de luat cu cheie: definiție cuantică

  • În chimie și fizică, cuantul se referă la un singur pachet de materie sau energie.
  • În utilizare practică, se referă la cantitatea minimă de energie necesară pentru o schimbare sau valoarea minimă a oricărei proprietăți fizice dintr-o interacțiune.
  • Quantum este forma singulară a cuvântului. Quanta este forma plurală a termenului.

De exemplu: cantitatea de încărcare este încărcarea unui electron. Încărcarea electrică nu poate decât să crească sau să scadă numai cu un nivel de energie discret. Deci, nu există nicio taxă pe jumătate. Un foton este un singur cuant de lumină. Lumina și altă energie electromagnetică sunt absorbite sau emise în cant sau pe pachete.

Cuvântul cuantic provine de la cuvântul latin quantus, ceea ce înseamnă „cât de mare”. Cuvântul a fost folosit înainte de anul 1900, cu referire la quantum satis în medicină, ceea ce înseamnă „cantitatea suficientă”.

Utilizarea greșită a termenului

Cuvântul quantum este adesea folosit greșit ca adjectiv pentru a însemna opusul definiției sale sau într-un context necorespunzător. De exemplu, termenul „misticism cuantic” implică o corelație între mecanica cuantică și parapsihologie care nu a fost susținută de date empirice. Faza „saltul cuantic” este utilizată pentru a sugera o schimbare mare, în timp ce definiția cuantului este că modificarea este suma minimă posibilă.