Definiție și exemple de transmutare

Definiție și exemple de transmutare

Cuvântul „transmutație” înseamnă ceva diferit de un om de știință, în special de fizician sau chimist, în comparație cu utilizarea obișnuită a termenului.

Definiția transmutării

(trăns'myo͞o-tā'shən) (n) Latină transmutare - „a schimba de la o formă la alta”. A transmuta înseamnă a schimba de la o formă sau substanță la alta; a transforma sau converti. Transmutarea este actul sau procesul de transmutare. Există mai multe definiții specifice ale transmutației, în funcție de disciplină.

  1. În sens general, transmutația este orice transformare de la o formă sau specie la alta.
  2. (Alchimie) Transmutarea este transformarea elementelor de bază în metale prețioase, precum aurul sau argintul. Producția artificială de aur, crizopea, a fost un obiectiv al alchimiștilor, care au de gând să dezvolte o piatră de filosof, care să poată transmuta. Alchimiștii au încercat să utilizeze reacții chimice pentru a realiza transmutarea. Nu au reușit, deoarece sunt necesare reacții nucleare.
  3. (Chimie) Transmutarea este transformarea unui element chimic în altul. Transmutarea elementului poate apărea fie în mod natural, fie pe o cale sintetică. Cariile radioactive, fisiunea nucleară și fuziunea nucleară sunt procese naturale prin care un element poate deveni altul. Oamenii de știință transmit cel mai frecvent elemente prin bombardarea nucleului unui atom țintă cu particule, forțând ținta să-și schimbe numărul atomic și, prin urmare, identitatea elementară.

Termeni înrudiți: Transmutați (v), Transmutațional (adj), Transmutativ (adj), Transmutationist (n) Exemple de transmisie

Scopul clasic al alchimiei a fost transformarea plumbului de bază în aurul metalic mai valoros. În timp ce alchimia nu a atins acest obiectiv, fizicienii și chimiștii au învățat cum să transmute elementele. De exemplu, Glenn Seaborg a făcut aur din bismut în 1980. Există rapoarte că Seaborg a transmis, de asemenea, o cantitate minunată de plumb în aur, posibil pe traseu prin bismut. Cu toate acestea, este mult mai ușor să transmutați aurul în plumb:

197Au + n →198Au (jumătate de viață 2,7 zile) →198Hg + n →199Hg + n →200Hg + n →201Hg + n →202Hg + n →203Hg (jumătate de viață 47 de zile) →203Tl + n →204Tl (jumătate de viață 3,8 ani) →204Pb (durata de înjumătățire 1.4x1017 ani)

Sursa Neutronului de Spalare a transmis mercur lichid în aur, platină și iridiu, folosind accelerarea particulelor. Aurul poate fi obținut folosind un reactor nuclear prin iradierea mercurului sau a platinei (producând izotopi radioactivi). Dacă mercurul-196 este utilizat ca izotop de pornire, captarea lentă de neutroni urmată de captarea electronilor poate produce un singur izotop stabil, aur-197.

Istoricul transmutării

Termenul de transmutație poate fi urmărit în primele zile ale alchimiei. Până în Evul Mediu, încercările de transmutație alchimică au fost scoase în afara legii, iar alchimistii Heinrich Khunrath și Michael Maier au expus pretenții frauduloase ale crizopei. În secolul al XVIII-lea, alchimia a fost în mare parte înlocuită de știința chimiei, după ce Antoine Lavoisier și John Dalton au propus teoria atomică.

Prima observație adevărată a transmutării a venit în 1901, când Frederick Soddy și Ernest Rutherford au observat schimbarea în toriu a radiului prin descompunere radioactivă. Potrivit lui Soddy, el a exclamat: „„ Rutherford, aceasta este transmutarea! ”, La care Rutherford a răspuns:„ Pentru numele lui Hristos, Soddy, nu-l numițitransmutaţie. Ne vor duce capul ca alchimiști! "


Priveste filmarea: 90-RO Alice, Energia sexuala si deschiderea celui de-al treilea ochi - Hipnoza Regresiva Ana Oprea